จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน นำโดยนายอดุลย์ พิมพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรัก ระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้..
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,19:25   อ่าน 344 ครั้ง