จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับนักศึกษาสังเกตการสอนวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ในวันพุธ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายอดุลย์ พิมพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาสังเกตการสอนวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 3 คน ซึ่งมาปฏิบัติการสังเกตการสอน เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนระหว่างที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และพิจารณากำหนดยุทธวิธีการสอนและการพัฒนาการสอนของครู
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,19:20   อ่าน 407 ครั้ง