จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน นำโดยนายอดุลย์ พิมพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้ในสังคมและชุมชน รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งพรรคที่ได้รับเลือกตั้ง คือ พรรคเพื่อโรงเรียน เราทำได้ โดยมี     เด็กชายฐานรัฐ เอี่ยมโบราณ ทำหน้าที่ประธานนักเรียน และเด็กชายศุภกร คลับคล้าย ทำหน้าที่รองประธานนักเรียน
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,19:18   อ่าน 414 ครั้ง