ข่าวประชาสัมพันธ์
2U มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล (อ่าน 376) 21 ก.ย. 65
คำแนะนำ : หากต้องถอดหน้ากากอนามัย (อ่าน 352) 21 ก.ย. 65
โรคมือเท้าปาก (อ่าน 381) 21 ก.ย. 65
การบันทึกและการเผยแพร่ภาพถ่าย วีดีโอ ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน (อ่าน 401) 21 ก.ย. 65
การป้องกันโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) (อ่าน 384) 21 ก.ย. 65
การตรวจสอบสิทธิ์ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคน (อ่าน 3943) 15 ส.ค. 64
มาตรการช่วยเหลือนักเรียนให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ในการเรียนออนไลน์ โดย สำนักงาน กสทช. (อ่าน 3878) 05 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การปิดเรียนแบบ ON-SITE ไปเป็นรูปแบบ ON-HAND วันที่ 3-31 ส.ค. 64 (อ่าน 4118) 03 ส.ค. 64
ขอขอบคุณ คุณนายทอง สารเครื่องและครอบครัว ที่ได้บริจาคพัดลม 2 ตัวให้กับโรงเรียน (อ่าน 3871) 30 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรสถานศึกษา 1/2564 (ฉบับแก้ไข) (อ่าน 3890) 21 ก.ค. 64
ประกาศกำหนดการ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 3885) 13 ก.ค. 64
ขอขอบพระคุณ ท่านรองอ้วน ร้านขวัญวิไล ที่มอบอุปกรณ์วัดส่วนสูงให้กับโรงเรียน (อ่าน 3730) 29 มิ.ย. 64
สารจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 ประจำปี 2564 (อ่าน 3754) 26 มิ.ย. 64
Infographic 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 3786) 26 มิ.ย. 64
Infographic การ์ตูน 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 4026) 26 มิ.ย. 64
Infographic ข้อความประชาสัมพันธ์ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 3757) 26 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรสถานศึกษา 1/2564 (อ่าน 3869) 14 มิ.ย. 64
มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 3770) 14 มิ.ย. 64
การเปิดเรียนรูปแบบ ON-SITE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3753) 12 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการรับชมโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) (อ่าน 3714) 09 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON-HAND ในวันที่ 1-13 มิถุนายน 2564 (อ่าน 4523) 30 พ.ค. 64
แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองที่เดินทางไปต่างจังหวัด ให้กลับมากักตัวก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 3782) 15 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3753) 05 พ.ค. 64
การประกาศปิดภาคเรียนที่ 2/2563 และปฏิทินการดำเนินงานช่วงปิดภาคเรียน (อ่าน 3829) 02 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 4041) 02 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3891) 15 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรสถานศึกษา 2/2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 3901) 08 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน (On Site) (อ่าน 3933) 29 ม.ค. 64
กำหนดการการรับใบงานและเงินค่าอาหารกลางวันของนักเรียน (อ่าน 6962) 04 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 6936) 03 ม.ค. 64
ขอความร่วมมือผู้ปกครองติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างเข้มข้น (อ่าน 6996) 22 ธ.ค. 63
การประชุมผู้ปกครองและรับเงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2/2563 (อ่าน 6866) 15 ธ.ค. 63
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียน (อ่าน 6936) 14 ธ.ค. 63
แนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 6821) 04 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรสถานศึกษา 2/2563 (อ่าน 6721) 30 พ.ย. 63
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6782) 21 ต.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์!!! การแอบอ้างทำประกันชีวิตของนักเรียน (อ่าน 6801) 16 ต.ค. 63
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรสถานศึกษา 1/2563 (อ่าน 6798) 05 ต.ค. 63
การจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (อ่าน 6819) 01 ต.ค. 63
แจ้งหยุดเรียนครึ่งวัน (อ่าน 12915) 01 ต.ค. 63
งานแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ (อ่าน 7120) 14 ก.ย. 63
กองป้องกันการบาดเจ็บมอบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบบอร์ดเกมรักนะตัวเอง (อ่าน 6962) 08 ก.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์! เฝ้าระวังสถานการณ์โควิด19 จากชายแดนเมียนมา (อ่าน 6831) 29 ส.ค. 63
คุณครูมะลิ พูนขวัญ มอบเงินสนับสนุนในการจ้างบุคลากรปฏิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียน (อ่าน 6856) 26 ส.ค. 63
ประกาศกรมอุตุ แจ้งเตือนเหตุฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณประเทศไทย (อ่าน 6803) 22 ส.ค. 63
เกียรติบัตรผลการประเมิน RT ปีการศึกษา 2562 ชั้นป.1 (อ่าน 6971) 18 ส.ค. 63
เกียรติบัตรคะแนนผลการทดสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562 ชั้นป.3 (อ่าน 6809) 18 ส.ค. 63
เกียรติบัตรคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นป.6 (อ่าน 6792) 18 ส.ค. 63
เพจ Help the Helpers ความดีส่งต่อได้ ส่งมอบหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ และขนมให้กับทางโรงเรียน (อ่าน 6776) 17 ส.ค. 63
กิจกรรมการทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียน 81 ปี (อ่าน 6832) 17 ส.ค. 63