ภาพกิจกรรม
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ในระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในวันจันทร์ ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2565 โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน นำโดยนายอดุลย์ พิมพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ในระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยนำนักเรียนเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ - พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ(Art in Paradise) จ.เชียงใหม่ และเดินทางกลับด้วยรถไฟโดยสาร จากสถานีเชียงใหม่ปลายทางสถานีลำปาง การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ครั้งนี้ นักเรียนได้รับทั้งความรู้ และประสบการณ์โดยตรง ที่สามารถนำมาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการเปิดประสบการณ์ในการโดยสารรถไฟครั้งแรกของนักเรียน ทั้งสนุกสนานและตื่นเต้น ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและผู้ปกครองที่ร่วมด้วยช่วยกันทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,23:07   อ่าน 655 ครั้ง